ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα του Androferti έχουν αποδειχθεί σε αναθεωρημένες κλινικές μελέτες, πιστοποιώντας ότι βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματος και, παράλληλα, ενισχύει τη γονιμότητα και την αναπαραγωγή.