ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Τουλάχιστον πέντε παράγοντες συμβάλλουν στην ποιότητα του σπέρματος:

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
(ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ)

Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Οποιαδήποτε μείωση ενός από τους παραπάνω παράγοντες μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Κατά μέσον όρο, το σπέρμα χρειάζεται περίπου 74 ημέρες για να ωριμάσει και άλλες 20 για να είναι γόνιμο.
Το Androferti έχει σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνεται για ένα ελάχιστο διάστημα τριών μηνών. Τα αρχικά αποτελέσματα μπορούν να διαπιστωθούν κλινικά στους τρεις μήνες από την ανανέωση του σπέρματος.
Φυσικά, εάν έχετε οποιαδήποτε υποψία ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα σύλληψης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του. Πιθανότατα θα σας συστήσει μια ανάλυση σπέρματος, έτσι ώστε να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για τις ποιοτικές παραμέτρους του.

Η ποιότητα του σπέρματος του άνδρα παίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της σύλληψης, επιπλέον, ο τρόπος ζωής των ανδρών καθώς και η ηλικία και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του σπέρματος και την πιθανότητα εγκυμοσύνης. Επομένως, η βελτίωση των ποιοτικών παραμέτρων του σπέρματος είναι εξαιρετικά σημαντική.

Το ταξίδι του σπέρματος μέχρι το ωάριο είναι μακρύ και δύσκολο. Τα καταφέρνουν μόνο τα υγιέστερα άτομα. Και βέβαια, το ταξίδι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή, δεδομένου ότι το ωάριο είναι έτοιμο μόνο μία φορά τον μήνα.

Σε έναν κύκλο 28 ημερών, η γυναίκα έχει συνήθως ωορρηξία 14 ημέρες μετά την αρχή της έμμηνου ρύσης. Αυτή είναι η πιο γόνιμη μέρα για επαφή, ενώ η πιο γόνιμη εβδομάδα είναι από την 11η έως τη 17η μέρα. Παρότι η σύλληψη είναι δυνατή οποιαδήποτε ημέρα εάν η ωορρηξία δεν είναι τακτική, το ιδανικό σενάριο είναι η διατήρηση των επαφών τη συγκεκριμένη εβδομάδα του κύκλου.

Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι η ποιότητα του σπέρματος έχει καθημερινές διακυμάνσεις. Ο άνδρας παράγει συνεχώς αναπαραγωγικά κύτταρα, και οι καθημερινές του συνήθειες επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος. Το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, οι παράνομες ουσίες, ορισμένα φάρμακα, το στρες, η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης συμβάλλουν στην παραγωγή κακής ποιότητας σπέρματος. Επιπλέον, η ποιότητα και η ποσότητα του σπέρματος μειώνονται με την ηλικία (ήδη από τα 25 έτη).